Skip to main content

Wet Verbetering Poortwachter


De bedoeling van de Wet verbetering Poortwachter is dat tijdens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte alle mogelijkheden worden benut door werknemer en dat de werkgever dat binnen zijn eigen bedrijf of daarbuiten zal organiseren. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk, spannen zich samen in en worden daarbij begeleid door de casemanager/inzetbaarheidscoach en bedrijfsarts. Wanneer de werknemer als leverancier van arbeid zich actief inzet en werkgever de arbeid passend maakt dan worden er geen kansen gemist en voldoet men als het ware vanzelfsprekend aan de wettelijke verplichtingen. Dat is hoe wij met AANDACHT werkgever en werknemer begeleiden.

De wettelijke verplichtingen voor de werkgever en werknemer in het eerste jaar zijn:

Week Taak
Week 1 De ziekmelding van de werknemer wordt binnen een week bij de arbodienst of de bedrijfsarts gemeld.
Week 6 Wanneer de werknemer zes weken ziek is, of wanneer gewenst eerder, moet de arbodienst of de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen.
Week 8 Binnen acht weken na de ziekmelding stellen de werkgever en werknemer samen een plan van aanpak op. Daarin wordt beschreven wat er al is gedaan en wat de bedrijfsarts heeft geadviseerd.
Week 42 In week 42 moet u als werkgever de werknemer ziekmelden bij het UWV.

Ook evalueert de werkgever samen met de werknemer minimaal iedere zes weken de voortgang en legt dit vast in een evaluatie plan van aanpak.

Na het eerste ziektejaar gelden de volgende verplichtingen:

Week Taak
Week 46 en 52 De werkgever en werknemer evalueren samen het afgelopen jaar aan de hand van een eerstejaarsevaluatie.
Week 46 en 52 Inzet Arbeidsdeskundige (indien dit niet eerder van toepassing is)
Week 52 Inzet 2de spoor (indien dit niet eerder van toepassing is)
Week 88 en 91 Actueel oordeel door de bedrijfsarts
Week 87 De werknemer ontvangt een aanvraagformulier voor de WIA.
Week 91 De werkgever stelt samen met de werknemer een re-integratieverslag op.
Week 93 Aanvraag WIA en aanleveren re-integratieverslag bij het UWV

Aandacht Arbo werkt vooral vanuit de bedoeling binnen deze wettelijke kaders. Dat betekent maatwerk om in elke situatie met de adviezen van de bedrijfsarts in de hand alle mogelijkheden te benutten.

× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday