Skip to main content

Verlofsoorten


Verlofsoort Wie Weken Wanneer Betaling Meer informatie?
Verlof rondom de verwachting
Zwangerschaps-verlof Moeder 4-6 weken* (bij tweeling of meerling 8-10 weken)

Vanaf 6 weken voor de dag na de uitgerekende datum, minimaal 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum*

(bij een twee- of meerling vanaf 10 weken voor de dag na de uitgerekende datum, minimaal 8 weken)

Uitkering ter hoogte van 100% loon** Link
Bevallingsverlof Moeder 10-12 weken* (bij ziekenhuisopname kind tot 10 weken extra) Minimaal 6 weken aansluitend op bevalling, daarna 4-6 weken flexibel binnen 30 weken na afloop van de eerste 6 weken* (bij langdurige ziekenhuisopname van het kind kan recht zijn op extra bevallingsverlof, ook wel couveuseverlof genoemd) Uitkering ter hoogte van 100% loon** Bovenstaande + aanvullende informatie via:
Link
Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof Partner 6 weken 1 week flexibel binnen 4 weken na geboorte, daarna 5 weken flexibel binnen 6 maanden na geboorte Loon 100% doorbetaald in eerste week, uitkering ter hoogte van 70%
loon** in 5 aanvullende weken
Link 1
Link 2
Adoptie- en pleegzorgverlof Ouder/verzorger 6 weken Flexibel vanaf 6 weken voor komst kind en tot 22 weken na komst kind Uitkering ter hoogte van 100% loon** Link
Ouderschaps-verlof Ouder/verzorger 26 weken per kind 26 weken flexibel op te nemen binnen 8 jaar na geboorte, 9 van de 26 weken zijn betaald als ze binnen 1 jaar na geboorte worden opgenomen Uitkering ter hoogte van 70% loon** gedurende 9 weken, overige weken onbetaald Link
Overige soorten verlof
Zorgverlof *** Verzorger

Kort = 2x werkuren per week in 12 maanden
Lang = 6x werkuren per week in 12 maanden

Kort: verzorging is noodzakelijk en jij bent de enige die de zieke zorg kan geven.
Lang: bij levensbedreigende ziekte en als verzorging noodzakelijk is en jij bent de enige die de zieke zorg kan geven.

70% bij kort
Geen loon bij lang zorgverlof

Link
Calamiteiten-verlof en kort verzuimverlof Verzorger Varieert van een paar uur tot een paar dagen

– Calamiteitenverlof: bijzondere persoonlijke of onverwachte situatie.
– Kortdurend verzuimverlof: de zieke heeft verzorging nodig en jij bent de enige die de zieke zorg kan geven.

100% loon*** Link

* Een moeder heeft recht op in totaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Alle zwangerschapsverlof dat niet wordt opgenomen, wordt opgeteld bij het bevallingsverlof.
** Van het dagloon (hoeveel je verdient per werkdag).
Maximaal het maximumdagloon zie: Website UWV
*** CAO is een aanvulling binnen en naast de wettelijke regels.

× Contact? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday